Achtergrond

Chronische lage rugpijn is wereldwijd een van de belangrijkste oorzaken van invaliditeit en morbiditeit. Hoewel lage rugpijn vele oorzaken kent, is een belangrijke oorzaak de beschadiging van de tussenwervelschijven van de wervelkolom. Deze betreft ongeveer 40% – of 280 miljoen – van de gevallen. Dit leidt in de EU tot een economische last van ongeveer 240 miljard euro. Ondanks de grote negatieve impact van lage rugpijn op de kwaliteit van leven van miljoenen mensen, hebben patiënten met dit type lage rugpijn de beschikking over slechts enkele behandelingsopties, zoals pijnstillers en fysiotherapie. Wanneer deze niet toereikend zijn, is de laatst overgebleven optie een invasieve en dure chirurgische ingreep. Deze behandelingen richten zich op de symptomen en pakken de klachten niet bij de oorzaak aan. De beste behandeling van chronisch lage rugpijn zou de reparatie van de beschadigde ruggewervels zijn.

De partners in iPSpine, waaronder universiteiten en bedrijven, hebben zich verenigd om onderzoek te doen naar een nieuwe, geavanceerde therapie voor de behandeling van chronische lage rugpijn veroorzaakt door beschadiging van tussenwervelschijven. Het doel van dit project is het ontwikkelen van een ​​nieuwe geavanceerde biologische therapie waarin stamcellen – specifiek geïnduceerde pluripotente stamcellen (iPSC) – centraal staan. IPSC’s kunnen zichzelf hernieuwen, waardoor ze ideaal zijn om genoeg cellen te maken voor de grote populatie patiënten die lijden aan rugpijn. iPSCs kunnen opnieuw geprogrammeerd worden tot cellen die specifiek zijn voor de wervelkolom en daarmee het aangedane weefsel verjongen. In de komende vijf jaar willen de iPSpine-partners laten zien dat iPSC’s kunnen werken als een therapeutische strategie. Dit begint met het maken van cellen in het laboratorium en loopt door tot aan een preklinisch model. Tegen het einde van het project zou de therapie klaar moeten zijn om door te groeien naar de eerste klinische testen in mensen.

De bijdrage van iPSpine: iPSpine zal een nieuwe technologie ontwikkelen voor het onderzoek naar geavanceerde therapiën. Met behulp van het stopzetten van degeneratie van tussenwervelschijven als voorbeeld, draagt iPSpine bij aan een verbeterde kwaliteit van leven voor miljoenen patiënten met lage rugpijn.